Hopp til innhold

Forurensning: Chiverosjøen

Chiverosjøen i Zimbabwe gir drikkevann til hovedstaden Harare og vann til jordbruket i området. Sjøen er hardt angrepet av alger og vannhyasinter som følge av utslipp fra Harares kloakksystem.

1989
2000

I 1989 dekket vannhyasinter og alger 20 % av overflaten til Chiverosjøen. (Se de gule pilene). Selv om situasjonen har bedret seg ligger også i 2000 planter som grønne kanter langs strandlinjen.

Viktig vannkilde

Det er omtrent 250 000 liter vann i Chiverosjøen, som er 26 kvadratkilometer stor.

Sjøen gir drikkevann til Harare og vann til jordbruket i området.

Det drives kommersielt fiske i sjøen, og ellers brukes vannet til diverse rekreasjonsaktiviteter.

Kloakk gir næring til alger

Dessverre har algeoppblomstring vært et problem i lengre tid.

På midten av sekstitallet var sjøen hardt angrepet. Så fikk man midlertidig bukt med problemet, før plantene igjen fikk overtaket om lag tjue år senere.

Algeoppblomstringen skyldes at det er stort tilsig fra Harares kloakksystem til de elvene som renner inn i sjøen.

Dette gir næring til algene, som sprer seg og fører til at deler av sjøen vokser igjen og fisken dør.

Det å fjerne algene fra Chiverosjøen krever langsiktige tiltak, kontinuerlig overvåking og en omfattende forvaltningsplan. Man har liknende problemer i mange av de andre ferskvannene i Zimbabwe.

Vannhyasinter: ugress i ferskvann

I tillegg til alger, har man i Chiverosjøen også vannhyasinter.

Dette er planter som opprinnelig hører hjemme i den såkalte ” Neotropic ecozone” (Sør-Amerika, Sentral-Amerika, Karibien), men som de senere årene har spredd seg til de tropiske delene av Afrika og Asia.

Det sjeldent aggressive tropiske ugresset har etter hvert blitt et stort problem, fordi de fører til at elver og sjøer gror igjen.

Spraying med 2-4-D, et omdiskutert kjemisk stoff, prøves nå ut i kampen mot vannhyasintspredningen.

En and svømmer i en dam angrepet av Azolla Fern, som er en form for vannbregne. Foto: UNEP/Flickr.com

Vannhyasinter er stort sett en lite populær plante som gjør stor skade. Man kan imidlertid nyttegjøre seg av den som biodrivstoff og som mat til oppdrettsfisk av typen tilapia. Foto: Tim Waters/UNEP/Flicker.com

Algeoppblomstringen i Chiverosjøen skyldes tilsig fra Harares kloakksystem. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017