Hopp til innhold

Forurensning: Copsa Mica

Industribyen Copsa Mica i Romania er en av de mest forurensende byene i Europa.

1986
2004

Forurensningen har gått ned etter at blyfabrikken stengte i 1993.

Copsa Mica er navnet på en stor industriby som ligger i hjertet av Romania. Byen klassifiseres som et miljømessig katastrofeområde, og dekker et område på over 100 kvadratkilometer.

Metallutvinning og utvikling av kjemikaler har hatt en svært ødeleggende effekt på miljøet i området. Luftforurensning fra tungmetall er 600 ganger høyere en tillatt.

I en lang periode slapp en blyproduserende fabrikk ut svært forurensende røyk som blant annet inneholdt sulfurdioksid, bly, kadmium og sink.

Byen og store deler av nærområdene ble daglig dekket av et teppe med sort sot.

Dette foregikk helt til blyfabrikken ble tvunget til å stenge i 1993.

I løpet av et år slapp de to smelteverkene i byen ut 67 000 tonn sulfurdioksid, 500 tonn med bly, 400 tonn med sink, og 4 tonn med kadmium. Foto: Lorant Czaran/UNEP

Paper Mill er en av fabrikkene som forurenser Copsa Mica-området, og gjør det til et av Europas mest forurensende sted. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017