Hopp til innhold

Grunnvann: Great Man-made River

Under den brennhete sanden i den libyske ørkenen ligger gigantiske vannressurser.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

På bildet til venstre ser en hvordan store vannreservoarer er pumpet opp mellom 1988 og 2006. Vannet blir brukt til jordbruk, og på bildet til høyre ser en utviklingen av jordbruksområder i al-Kufra.

Overraskende funn av grunnvann

Da oljeutvinningen i Libya tok til på slutten av 1950-tallet ble det oppdaget en annen verdifull ressurs under den brennhete sanden: et nett av underjordiske sjøer. Analyser av sjøene viste at deler av vannmassene var nærmere 40 000 år gamle.

Uttak fra dette gigantiske reservoaret ble ansett som den beste metoden for å skaffe vann til det knusktørre landet.

Great Man-Made River-prosjektet

Fase 1 av Great Man-Made River-prosjektet (GMMR) kom imidlertid ikke i gang før i 1993. Den første fasen bragte vann fra østlige brønnområder ved Sarir og Tazerbo til Libyas nest største by Benghazi.

Fase 2 kom i drift i 1996, og bragte vann fra oljefeltet Jebel Hassouna til hovedstaden Tripoli.

Fase 3 er fortsatt under konstruksjon.

Vannforsyning i lang tid fremover

Prosjektets største reservoar så langt er kjent som Store Omar Mukhtar, og ligger ved Siluq, merket med gule piler på bildet fra 2006. Vannet brukes blant annet i kunstig vanning ved Al Kufra, synlig på bildene fra 1972 og 2001.

Når hele GMMR er i drift vil prosjektet kunne levere 3,6 millioner kubikkmeter vann daglig. Med dette uttaket vil systemet kunne levere vann i over tusen år før det er tomt.

Fire land må dele ressursene

Det underjordiske systemet strekker seg over grensene til tre av Libyas naboland – Tsjad, Sudan og Egypt, og miljøvernere frykter at for stort uttak vil kunne tømme systemet for fort til at naturen kan fornye det.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) jobber nå for å få på plass en plan for god deling av vannressursene mellom de fire landene.

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017