Hopp til innhold

Gruvedrift: Ok Tedi-gruven

Utvinning av kobber i Ok Tedi-gruven fører til at elver fylles med slam fra gruvene, noe som igjen resulterer i store miljøødeleggelser på Papua Ny-Guinea.

1990
2004

Slam fra gruven har forurenset elvene mellom 1990 og 2004. Lysere flekker av grønt viser ødeleggelse av det originale skogdekket. Dette skyldes at skog er blitt ryddet for å gi plass til jordbruksområder, veier og annen infrastruktur.

Den kontroversielle Ok Tedi-kobbergruven ligger i ulendt terreng i de regnskogdekkede Star Mountains i Papua Ny-Guineas vestlige provins. Det er også her Ok Tedi elven, som er en sideelv til Fly elven, har sitt kildeområde.

Før gruven ble åpnet i 1984, var området isolert, det bodde lite folk der, og det var gjort få inngrep i naturen.

Store ødeleggelser

Disse satellittbildene viser de enorme konsekvensene gruven har hatt for miljøet de siste 20 årene.

Hvert år har 70 millioner tonn slagg fra gruven blitt dumpet i elvene. Slagget har blitt ført mer enn 1000 km nedover de to elvene Ok Tedi og Fly, noe som har gjort at elvebunnene har vokst.

Dette har igjen ført til oversvømmelser, ødeleggelse av skog og en alvorlig nedgang i områdets artsmangfold.

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017