Hopp til innhold

Industri: Fonsecabukta

Rekefarmene dominerer i dag Fonsecabukta, og det har store konsekvenser både for befolkningen og miljøet.

1987
1999

På bildet fra 1999 ser man rekefarmene som blå firkanter spredt rundt i hele deltaet. Anleggene dominerer landskapet på en helt annen måte enn de gjorde i 1987.

Honduras er etter Ecuador Latin-Amerikas største produsent og eksportør av reker.

Fonsecabukta består av svære deltaområder formet av elvene Choluteca og Estero Real. Store deler av bukta er dekket av mangroveskog, og det er her de fleste honduranske rekefarmene er plassert.

Oppdrett skaper miljøproblemer

Den raske veksten i oppdrettsanlegg har forårsaket både miljømessige og sosiale problemer.

Rekefarmerne fordriver fiskere, bønder og andre fra mangroveskogen og områdene utenfor, og i tillegg er oppdretten belastende for økosystemet i skogen.

Vannkretsløp forandres, vekstvilkår for flora og fauna ødelegges og artsmangfoldet trues. Vannkvaliteten har også blitt dårligere. Forholdene for fiskeriene i bukta blir også vanskelige, ettersom rekefarmerne fisker opp andre arter når de fanger larvene som brukes som rekeyngel.

Rekeoppdrett i Honduras begynte tidlig på syttitallet og fortsatte på åttitallet, og styres av både nasjonale og internasjonale bedrifter. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017