Hopp til innhold

Industri: Walvis-bukten

Walvis-bukten er et frihandelsområde som er viktig for Namibias import og eksport av varer. Saltutvinningen som drives i området er av den miljøvennlige typen.

1973
2005

I 1973 var saltdammene fortsatt relativt små (de røde og blå firkantene midt i bildet). I 2006 har saltverkene vokst til å dekke mer enn 3500 hektar.

Walvis-bukten (også kjent som Walfisch-bukten og Walvisbaai (hvalbukten) på afrikaans) er et internasjonalt vernet våtmarksområde. Lagunen innerst i bukten er det største langgrunne kystområdet på den namibiske kysten, og har mange forskjellige fuglearter.

Voksende saltindustri

En av Afrikas største fabrikker for saltutvinning fra sjøvann ligger i Walvis-bukten. Denne fabrikken produserer mer enn 400 000 tonn salt årlig, som er hentet ut fra mer enn 24 millioner tonn sjøvann. Utvinningen foregår i kunstige dammer hvor solen tørker inn vannet.

Saltet som utvinnes fra havet er 99,7 prosent rent, og krever minimalt med energi, ettersom mesteparten av prosessen drives av solen. Dette står i skarp kontrast til salt som utvinnes gjennom energikrevende gruvedrift andre steder i verden.

Omtrent en tredjedel av saltet som utvinnes i verden i dag hentes fra havet på denne måten.

Miljøvennlig

Når denne prosessen overvåkes og gjennomføre skikkelig, er utvinningen optimal for miljøet, og fører til minimale utslipp av skadelige gasser og avfallsprodukter.

På bunnen av de grunne dammene i saltverkene vokser det mange planter som er viktige for fugler, skalldyr og andre dyr i nærområdene.

Avfallsproduktene fra utvinningsprosessen kan benyttes til å produsere kunstgjødsel eller andre produkter, eller kan oppbevares i saltverkene uten at de skader miljøet.

Rikt fugleliv

Kanaler, sandbanker og gjørmeområder er ideelle matfat for mer enn 150 000 fugler i Walvis-bukten. Fugler fra Europa og Sibir kommer i store flokker til bukten når det blir kaldt på den nordlige halvkule, og får selskap av den afrikanske svarte østersfangeren, som bare finnes i det sørlige Afrika.

Walvis-bukten er det viktigste matområdet for 83 prosent av de mindre flamingoartene i det sørlige Afrika, og flere av dammene kan fôre 40-50 fuglearter på en gang.

Saltsletter ved Walvis-bukten. (Foto: UNEP/Flickr/Dave Curtis)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017