Hopp til innhold

Isbre: Breidamerjökull

En av de største isbreene på Island krymper, og forskerne er uenige om årsakene.

1973
2000

Mellom 1973 og 2000 har deler av isbreen smeltet.

Isbreen Breidamerjökul har vært overvåket og studert helt siden 1903, da forskere begynte å tegne opp detaljerte kart over isbreens størrelse.

Disse kartene viste at isbreen på den tiden gikk helt ned til havkanten. Med årene har breen gradvis trukket seg tilbake, og i dag er kanten flere kilometer unna havet.

Etter at breen trakk seg tilbake har dyrkbar jord blitt tilgjengelig, og i dag har flere flyttet til områder som før lå under flere tonn med is.

Uenighet mellom forskere

På bildene over er det synlig hvordan isbreen har blitt mindre mens sjøen like ved har vokst.

Årsakene til dette diskuteres - noen forskere mener årsakene er klimaendringer og global oppvarming, mens andre hevder at reduseringen av isbreen har kommet av normale årsaker.

De argumenterer med at breen vokste unormalt mye på 1800-tallet fordi det da var spesielt kaldt, mens den nå er i ferd med å stabilisere seg.

Bildet viser lagunen i isbreelven Jökulsá á Breidamerkursandi. Dette er en av Islands korteste elver, på bare 1500 meter. Lagunen er et resultat av det varmere klimaet, og selv om den ikke er så veldig bred er den omkring 160 meter dyp. På bildet vises også noen isblokker, som har brukket av breen. Breidamerkurjökull er en av armene til den største og mest kjente isbreen på Island, Vatnajökull. (Foto: UNEP/Flickr)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017