Hopp til innhold

Isbre: Helheimbreen

Høyere temperaturer har ført til at Helheimsbreen på Grønland smelter, og har begynt å bevege seg raskere.

1986
2006

Satellittbildene viser tilbaketrekkingen av Helheimbreens front fra september 1986 til juli 2006.

Isbreen krymper

Isbreer er stadig i bevegelse. Hvor mye en isbre rører på seg, avhenger av hvor mye av isen som smelter, samt hvordan smeltevannet renner ut av breen. I en lang periode beveget Helheimbreen seg relativt sakte, men de siste årene har farten økt betraktelig.

Ifølge studiet gjort av forskere ved universitetet i California-Santa Cruz, har Helheimsbreen høyeste gjennomsnittfarten økt fra 8 kilometer i året i 2000, til 11 kilometer i året i 2005.

I tillegg har Helheimbreen blitt 40 meter tynnere på to år. Fronten av breen – det området hvor isblokker faller ned i havet - har gått tilbake med fem kilometer. 

Klimaendringer påvirker isbreen

Ifølge Howat, en av de ansvarlige for forskningsprosjektet, er årsakene til disse forandringene høyere temperatur i luft og vann i de sørlige områdene av Grønland.

Videre viser forskningen at det finnes en sammenheng mellom tilbaketrekkende isbrefronter (som Helheimbreens front), og økning i bevegelse av isbreen. Når fronten av isbreen trekker seg tilbake, gir den resten av isbreen mindre motstandskraft, og breen kan lettere røre på seg.

Den dynamiske kombinasjonen mellom temperatur, isbreens bevegelseshastighet, og tykkelsen på isen gjør det vanskelig å lage modeller på hvordan Grønlands isdekke vil se ut i fremtiden.

Men med dagens klimascenarioer er det svært sannsynelig at disse prosessene vil akselerere.

Grønland smelter

Isdekket på Grønland innholder omlag ti prosent av verdens ferskvann, og er opptil to mil tykk. Hvis all isen på Grønland smelter, vil det globale havnivået stige seks meter.

Forskeren Howat hevder at dersom Helheimbreens utvikling er representativ også for de andre breene på Grønland, vil avsmeltingen av Grønlandsisen gå dobbelt så fort som tidligere antatt.

 

Bildet viser kalving av Helheimbreens front, hvor store isblokker faller ned i havet. Bildet ble tatt i mai 2005, og viser høy kalveaktivitet som igjen øker isbreens bevegelse. Isbreen er en av de som beveger seg raskest i verden. Foto: NASA/Wallops

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017