Hopp til innhold

Isbre: Larsen-isflaket

I Antarktis smelter isen i rekordfart. Larsen-isflaket har blitt kraftig redusert i to omganger.

2002
2006

I 2002 gikk en stor del av isen på Larsen-isflaket i oppløsning.

Høyere temperatur - mindre is

Isen langs den antarktiske halvøya har minsket kraftig de siste tretti årene som følge av at temperaturen i området langsomt har økt. Ismassen reduseres ved at isflak, eller såkalte isbremmer, brekker løs fra fastland.

Isbremmene henger sammen med fastlandsisen, men flyter på sjøvannet.

40 % av isen har smeltet

De senere årene har man sett et nytt mønster i issmeltingen. Forskere har overvåket Larsen isflaket siden 1995, da en stor del av isen, det som kalles Larsen A, plutselig gikk i oppløsning.

I 2002 skjedde noe liknende på Larsen B (se bildeserien under). I motsetning til det langsommere mønsteret som er vanlig for kalving – der deler av isen brekker av langs iskanten – skjedde disse to hendelsene over et stort område, og i løpet av kort tid.

Når det gjelder Larsen B, løste et 3 250 kvadratkilometer stort isflak seg opp til tusenvis av småbiter på mindre enn en måned.

De siste fem årene har omtrent 40 prosent av Larsen B forsvunnet. Dette tilsvarer cirka 5 700 kvadratkilometer.

Man tror Larsen A hadde ligget der i over 2000 år da den gikk i oppløsning. Larsen B er trolig enda eldre.

Hvofor smelter isen?

Forskere har utviklet en teori for å forklare dette nye fenomenet der digre isflak brekker opp i rekordfart. De kobler det til varmere somre, og at disse har ført til at det har blitt dammer av smeltevann på overflaten av isflaket.

Man tror at vannet i dammene har fått bresprekkene til å åpne seg fortere, og at dette etter hvert har ført til at isflaket har knekt opp i mange mindre deler.

Når det gjelder Larsen B, kan man se dammene av smeltevann på bildet fra 2002, riktignok på lang avstand. Bildet ble tatt kort tid før kollapsen skjedde, noe som understøtter teorien.

På nyere bilder kan man se utvikling av smeltevanndammer også på Larsen C. Det er derfor grunn til å tro at det samme også vil skje der.

Disse åtte bildene viser hvordan Larsen B faller fra hverandre, i tillegg til at de viser hvordan store isfjell kalver nord for Larsen C. Foto: UNEP/GRID Sioux F alls, from NASA MODIS data.

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017