Hopp til innhold

Isbre: Rwenzoribreene

Isbreene i Rwenzori-fjellene i det østlige Afrika krymper. Hovedårsaken til dette er økt lufttemperatur og endringer i skylaget.

1987
2005

En sammenligning av satellittbilder fra 1987 og 2005 viser en synlig nedgang i breene, spesielt på toppene Speke, Stanley og Baker.

I ferd med å forsvinne

For hundre år siden dekket breene nærmere 6.5 km2 i fjellområdene, som ligger ved ekvator i Uganda og Den demokratiske republikken Kongo.

Hvis breene fortsetter å krympe i samme tempo som de gjør nå vil de forsvinne helt i løpet av de to neste tiårene.

Temperaturen stiger

Målestasjoner i det vestlige Uganda har registrert økte lufttemperaturer i området som følge av issmeltingen nederst i bremassen.

De fire siste tiårene har temperaturen steget jevnt og trutt i tråd med prognoser basert på temperaturendringer som følge av økte utslipp av skadelige klimagasser.

(a) Kart over Uganda som viser Rwenzori-fjellene og de meteorologiske målestasjonene.
(b) Det sentrale Rwenzori-massivet med isbreene (Elena og Speke) og isens utstrekning i 1955 og 1990 [Kaser og Osmaston, 2002). Topografiske konturer: (intervall: 305 meter) er angitt i meter over havet.
(c) Forandringer i Elena-breens utstrekning fra 1906 til 2005.
(d) Utdrag fra NSDI-klassifisert LandSat7 ETM+-satellittbilde fra 31. januar 2003 for Speke-fjellet, lagt oppå kart over breens utstrekning i 1906, 1955 og 1990. [Kaser og Osmaston 2002].

Utsikt over Rwenzori-breene fra sør. (Foto: G.Gray Tappan, USGS/EROS Data Center)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Relatert informasjon

FN-sambandet © 2017