Hopp til innhold

Jordbruk: Bujumbura

Hovedstaden i Burundi vokser, og forandrer det sårbare landskapet rundt.

1979
2000

En sammenligning av de to satellittbildene viser at jordbruket rundt hovedstaden har vokst. De rosa områdene indikerer dyrket mark og de grønne områdene er skog. Bildet fra 2006 viser tydelig hvordan jordbruket har gjort store inngrep i skogen.

Nye jordbruksområder

Omkring 95 prosent av Burundis innbyggere bor på landsbygda, den høyeste andelen i hele Afrika. Likevel har hovedstaden Bujumbura vokst kraftig, og store områder rundt hovedstaden har nå blitt gjort om til jordbruksområder.

Så mye som 92 prosent av Burundis innbyggere livnærer seg av enkelt jordbruk, og miljøet er svært viktig for matsikkerhet og helse.

Befolkningstetthet

Det er svært lite dyrkbar jord i Burundi, og siden de geografiske forholdene er så varierende bor befolkningen svært ujevnt.

I de tørre regionene bor det færre enn 70 mennesker pr kvadratkilometer, og i fuktigere og mer fruktbare områder bor det mer enn 450 mennesker pr kvadratkilometer.

I landsbyområdene bor det i gjennomsnitt 648,1 mennesker per kvadratkilometer.

Erosjon og miljøproblemer

Den dominerende jordtypen i Burundi er veldig porøs og blir lett utsatt for erosjon når vegetasjonen som beskytter jorda fjernes.

På Imbo-slettene, der Bujumbura ligger, er jorda leirete og blir derfor lett skyldt vekk under kraftige regnfall.

Utvidelsen av jordbruket i de sårbare områdene rundt Bujumbura har ført til økende jorderosjon og at naturlige tilholdssteder for dyr forsvinner.

Det planlegges at alle elvene i området rundt byen skal omdirigeres og brukes til kunstig vanning.

Dette kan føre til mindre jorderosjon fordi en del vann blir tatt ut av elva, og den får mindre kraft.

Økt bybefolkning og intenst landbruk sprer seg stadig lenger opp i åsene sørvest for Bujumbura. (Foro: IKONOS)

Utsikten fra den sørvestlige delen av Bujumbura viser hvordan byen strekker seg langs den nordlige bredden av Tanganyikasjøen. (Foto: Flickr/el clinto)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017