Hopp til innhold

Jordbruk: Narok

I Narokdistriktet velger stadig flere å dyrke jorda framfor å drive med kyr.

1975
2000

Satellittbildene viser forandringene som har skjedd i Narok-området de siste tretti årene. På bildet fra 1975 har jordbrukets ekspansjon bare så vidt begynt, mens bildet fra 2000 viser utbredelsen av dyrket mark har kommet langt.

Beiteområder blir nasjonalparker

Narokdistriktet, som ligger i sørvest i Kenya, er et av atten distrikter i landets Rift Valley-provins. Området har tradisjonelt vært bebodd av masaiene, som er et nomadisk gjeterfolk.

I den senere tid har imidlertid deler av beite- og jaktområder blitt gjort om til nasjonalparker og viltreservater. Dette gjelder blant annet Mara (Maasai Mara viltreservat), Serengeti og Tsavo.

Nomader blir fastboende

Endringene har ført til forandringer i masaienes livsstil. Inntektene fra fedrift og turisme har gått ned, og dette har gjort at mange har valgt å heller bli bofaste og dyrke jorda i det fruktbare Narok-distriktet.

I følge Verdensbankens beregninger tjener man 0,75 amerikanske dollar per hektar jord per år hvis man driver med kyr, 5,5 dollar hvis man driver med turisme, og 218,75 hvis man dyrker jorda.

Av den grunn er det forståelig at mange velger å dyrke opp jord framfor å beholde det som beitemark. I 1987 hadde mer enn 27 000 hektar med jord blitt leid ut til bønder. I 1973 var det samme tallet på 18 000 hektar.

En ung Maasaigutt lar kyrene gresse på vei inn i viltreservatet Maasai Mara. Foto: UNEP/Flickr.com

To tradisjonelle Maasaihus i en Maasailandsby. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017