Hopp til innhold

Jordbruk: Peanut Basin

I Senegal har dårlig økonomi tvunget bøndene til å gi opp jorda. Som følge av dette gror tidligere jordbruksområder til.

1979
1999

Satellittbildene viser den flekkvise veksten av savanne der man tidligere dyrket peanøtter og hirse.

Forlater jordbruksland

Mens store deler av Vest-Afrika opplever at skogsområder forsvinner som følge av overdyrking, har Senegals største jordbruksregion, det såkalte Peanut Basin, hatt den motsatte utviklingen. Her blir jordbruksland forlatt, og erstattes av trær og savanne. 

Dette skyldes ikke en bevisst forvaltningsplan. Det skyldes derimot at prisen på peanøtter har falt på verdensmarkedet, at det har vært tørke, og at staten har valgt å fjerne viktige jordbrukssubsidier.

Dette har gjort det vanskelig for bøndene i regionen å fortsette å dyrke jorda, og mange har valgt å flytte fra området. Siden 1980-tallet har mange reist for å søke lykken i landets byer.

De har blant annet slått seg ned i Darou-Mousty, som kan sees som en rød prikk oppe til høyre, og i Touba og Dakar, som ikke er synlig på satellittbildet. Mange har også reist utenlands.

Mer tilgang til landområder

De som har valgt å bli igjen har nå bedre tilgang til jord. Dette har ført til at man har kunnet satse på dyrking av nye typer grønnsaker, i tillegg til at store områder med beiteland har blitt tilgjengelig for dem som holder på med kvegdrift.

Og de blir stadig flere. De svarte prikkene på bildet er de mange landsbyene i regionen.

Sortering av peanøtter i Senegal. Mange peanøttbønder har nå blitt tvunget til å forlate gårdene sine. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017