Hopp til innhold

Landskap: Huang He-deltaet

Kinas kyst vokser stadig på grunn av enorme mengder avleiringer fra Huang He-elven - Den gule flod.

1979
2000

Der elven renner ut i havet danner avleiringene store elvedelta. Mellom 1979 og 2000 har Huang He-deltaet vokst dramatisk. Flere hundre kvadratkilometer nytt land har blitt tilføyd Kinas kyst i denne perioden.

Grumsete elv

Huang He (Den gule floden) er den mest grumsete elven i verden, og Kinas nest lengste elv på hele 5 475 kilometer. Den renner fra Tibet og helt til Bohaihavet ved Kinas østkyst.

Elven er gul på grunn av de enorme mengdene avleiringer i form av glimmer, kvarts og feltspat som farger elven. Avleiringene raser ut i elven når den graver seg igjennom det porøse platået i det nord-sentrale Kina.

Sårbare for flom

Flere århundrer med utrasninger og de mange demningene som er bygget langs elven har ført til at den i noen områder renner høyere enn områdene rundt.

Spesielt i jordbruksområder er dette et stort problem fordi de svært sårbare for flom.

Den første sivilisasjonen i Kina bosatte seg ved Huang Hes bredder. Siden da har elven vært en kilde til liv og død i form av ny jord og gjentatte oversvømmelser. (Foto: UNEP/Flickr)

Skip og båter i mange størrelser kan fremdeles seile opp og ned floden som de har gjort gjennom århundrer. (Foto: UNEP/Flickr)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017