Hopp til innhold

Matsikkerhet: Mashonaland

Siden 2000 har Zimbabwe opplevd dramatisk nedgang i landbruket, og er nå avhengig av å importere mais for å fø befolkningen.

2001
2005

Store, industrielle landbruksområder er brutt opp i en rekke mindre gårdsbruk i store deler av landet. På bildet fra august 2001 kan man se mange fruktbare jorder i lysegrønt. Fire år senere viser bilder av de samme områdene at jordene er brutt opp i små, spredte jordlapper.

Nedgang i matproduksjon

På 1980- og 90-tallet var Zimbabwe kjent som det sørlige Afrikas kornkammer. Landet hadde nok maisproduksjon til å forsyne seg selv, og et effektivt landbruk ga utenlandsk valuta gjennom salg av tobakk og andre eksportvarer.

Siden 2000 har landet opplevd dramatisk nedgang i landbruket, og er nå avhengig av å importere mais for å fø befolkningen. I 2006/2007-sesongen varslet Nettverket for advarsler om hungersnød (FEWS NET) om at kornproduksjonen i Zimbabwe kom til å ligge 22 prosent under minimumsgrensen.

Tørke og politisk vanstyre skaper matmangel

Selv om det har vært flere tørkeperioder de siste årene, er den dramatiske nedgangen i landbruket for stor til å skyldes tørke alene (Smith et. al 2006).

Vestlige land hevder at matmangelen skyldes regjeringens landreformer, som har tvunget erfaren arbeidskraft ut av jordbruket.

Uansett hva som har forårsaket nedgangen i landbruket er det udiskutabelt at Zimbabwe har slitt med stor matmangel de siste fem årene.

Lokalt marked i Zimbabwe fotografert fra en varmluftsballong. (Foto: UNEP/Flickr/JDB99)

En bonde med sine varer i Mashonaland. Foto: UNEP/Flickr/Steve Evans

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Relatert informasjon

FN-sambandet © 2017