Hopp til innhold

Naturforvaltning: Grensen Mexico-Guatemala

Skogen bevares bedre på guatemalansk enn på mexicansk side av grensen.

1974
2000

På satellittbildet fra 2000 er det lett å se grensen, også uten de svarte linjene som er tegnet inn for å vise hvor den går.

Grensen mellom Mexico og Guatemala går gjennom skogsområdene Chiapas og El Peten, som ligger på henholdsvis meksikansk og guatemalansk side av grensen.

Grenseområdet hadde engang et rikt biologisk mangfold. I dag er det bare på guatemalansk side at disse naturområdene har blitt tatt vare på.

Dette skyldes delvis at befolkningen der er forholdsvis liten, men også at man har fredet to store områder: Sierra de Lacondon og Laguna de Tigre nasjonalpark.

På den andre siden av grensen, i Mexico, har en mye større og stadig voksende befolkning påvirket landskapet langt mer. Her ble mye av skogen gjort om til dyrket mark og beiteland mellom 1974 og 2000.

San Pedro-elva på grensen mellom Guatemala og Mexico. Foto: UNEP/Flickr.com

Man kan bruke båt for å krysse grensen mellom Guatemala og Mexico. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017