Hopp til innhold

Naturforvaltning: Victoriasjøen

I Victoriasjøen har man klart å få bukt med de aggressive vannhyasintene som la under seg stadig nye områder på 90-tallet.

1995
2001

Mellom 1995 og 2001 forsvant flesteparten av vannhyasintene i Viktoriasjøen.

Ødeleggende planter

Victoriasjøen deles mellom Kenya, Tanzania og Uganda og er den nest største ferskvannssjøen i verden.

Da sjøen ble angrepet av vannhyasinter (en plante som lever i vann) på 1990-tallet, påvirket det både transport og fiske i området. I tillegg stengte plantene igjen vannrør og skapte gunstige forhold for utklekking av sykdomsbærende mygg og andre insekter.

Dette førte til at man startet opp et miljøprosjekt for Victoriasjøen i 1994. Prosjektets fokus var å bekjempe vannhyasintinvasjonen, særlig i området langs grensen til Uganda, som var blant de hardest rammede.

Satellittbildet fra 1995 viser at flere bukter er fullstendig gjengrodd av vannhyasinter: Murchisonbukta ved Gaba, store deler av Gobero-, Buka-, og Wazimenyabuktene, og området like ved Kibanga havn.

Til å begynne med fjernet man vannhyasintene manuelt, men da grodde det fort til igjen. Så gikk man over til å bruke forskjellige kjemikalier. Som satellittbildet fra 2001 viser, ser denne strategien ut til å ha lyktes, ettersom vannplantene har forsvunnet fra alle de tidligere nevnte områdene.

Kutting av vannhyasinter i Kendubukta – et område i Victoriasjøregionen. Foto: Jane Dauffenbach/UNEP/Aquarius Systems

Kutting av vannplanter og manglende opprydning i etterkant fører til forurensede sjøer. Foto: Jane Dauffenbach/UNEP/Aquarius Systems

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017