Hopp til innhold

Naturvern: Nasjonalparken Virunga

Virunga-vulkanene er hjem for mer enn halvparten av verdens gjenlevende 700 fjellgorillaer. Området er vernet, og dermed beskyttet mot menneskelig påvirkning. Kontrasten mellom vegetasjonen på innsiden og utsiden av nasjonalparkene har økt dramatisk i tiden mellom 1978 til 2005.

1978
2006

Kontrasten mellom vegetasjonen på innsiden og utsiden av parkene har økt dramatisk i tiden mellom 1978 til 2005.

Gorillavennlig område

Området er delt mellom tre land, og er blant Afrikas tettest befolkede, med 4-600 mennesker per kvadratkilometer. I et bratt og smalt fjellområde på ca 400 km2 stiger høyden fra 2300 til 4500 meter over havet, noe som gir et svært variert landskap som passer gorillaene godt.

Området er kjent som nasjonalparken Ngahinga i Uganda, delen som tilhører Rwanda kalles nasjonalparken Volcan, mens området som tilhører DR Kongo kalles Mikeno (gorilla)-delen av nasjonalparken Virunga.

Flyktningstrøm

Befolkningstrykk og væpnet konflikt i området har bidratt til å gjøre beskyttelsen av området og artene som bor der svært vanskelig.

På bildet fra februar 1978 er en tydelig linje mellom de beskyttede områdene og de tett befolkede områdene rundt godt synlig. Kontrasten mellom vegetasjonen på innsiden og utsiden av parkene har økt dramatisk i tiden frem til bildet fra 2005.

Nasjonalparkens grenser har vært intakte siden midten av 1970-tallet, men på 1990-tallet og utover på 2000-tallet kom tusenvis av flyktninger fra de forskjellige konfliktene i nærliggende områder og slo seg ned langs parkens grenser. En rapport fra det kongolesiske naturvernsinstituttet ICCN dokumenterte spesielt stor pågang av folkemasser utenfra i mai og juni 2004.

Rapporten anslo at 15 km2 skog ble hugget ned i denne perioden.

Vernet siden 1960-tallet

Bevaringen av området begynte på 1960-tallet, etter at forskeren G.B. Schaller utga en detaljert studie av dyrelivet i området i 1963.

Gorillabestanden gikk likevel kraftig tilbake helt frem til slutten av 1970-tallet, da en bred beskyttelseskampanje begynte. Kampanjen rettet seg mot gorillaturisme og snikskyttere, og førte til at bestanden stabiliserte seg på begynnelsen av 1980-tallet.

Siden den gang har bestanden vokst med 1-3.5 prosent årlig.

Selv om arbeidet har reddet store deler av bestanden og området har kampanjen jobbet under svært vanskelige forhold, og har opplevd store nederlag underveis i prosessen.

Fjellgorilla i nasjonalparken Volcano. (Foto: UNEP/Flickr/Darren Kumasawa)

Fjellgorilla i nasjonalparken Volcano. (Foto: UNEP/Flickr/Darren Kumasawa)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017