Hopp til innhold

Olje- og gassindustri: Nigerdeltaet

Nigerdeltaet ved kysten av Nigeria har store oljeforekomster, og de lokale stammene ligger i konflikt med regjeringen om fordelingen av denne livsviktige ressursen.

1984
2003

Bildet fra 1972 viser hvordan deltaet så ut knappe ti år etter at oljeutvinningen begynte. På bildet fra 2003 er brønner synlige over hele området, i tillegg til et stort raffineri, en terminal (synlig på Bonny Island nederst til høyre på bildet) og lange rørledninger som binder det hele sammen.

Nigerdeltaet strekker seg fra Beninelven i det sørlige Nigeria til Imoelven i øst – et område på ca 25 900 km2. Deltaet har noen av verdens største mangroveskoger, hvor det lever mer enn 150 forskjellige fiskeslag, sjøkuer, flodhester og otere.

Lokalbefolkningen taper på oljeutvinning

Stammene i området er nå innblandet i en konflikt med regjeringen og flernasjonale oljeselskaper på grunn av utnyttelsen av området og den ujevne fordelingen av ressursene som hentes ut.

Innbyggerne i deltaet har ikke sett noe til den bedrede levestandarden de ble lovet da man for første gang oppdager olje i området på 1950-tallet. Snarere tvert imot – ødeleggelsen av miljøet har ført til at flere av de tradisjonelle næringene i området nå er truet.

Konsekvenser for miljøet

I dag ligger det mer enn 500 oljebrønner og 66 gassfelt i Nigerdeltaet. I tidsrommet fra 1976 til 1996 forekom det mer enn 4600 oljelekkasjer, som til sammen førte til utslipp av mer enn tre millioner fat råolje.

Dessuten forbrennes mellom 70 og 90 prosent av naturgassen som utvinnes på oljefeltene, noe som fører til store CO2-utslipp i atmosfæren. Dette forbruker energi tilsvarende 300 millioner dollar daglig, og gir dårlig luft og sur nedbør.

En oljebrønn som har sprunget lekk leder inn i ogonienes territorium (til venstre). Nigerianske myndigheter overvåker oppryddingen etter en oljelekkasje ved Nembe-bukten. (Foto: Sani Dawaki Usman)

Enorme mengder naturgass fra oljefeltene i Nigerdeltaet brennes opp på fakler fordi det ikke finnes skikkelig infrastruktur til å utnytte gassen i energiproduksjon. (Foto: Flickr, DannyMcL)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017