Hopp til innhold

Oljesand: Canada

Canadas villmark ødelegges av oljeindustrien. Utvinning av oljesandforekomstene i Athabasca har alvorlige konsekvenser for miljøet.

1973
2003

Siden 1974 har oljesandindustrien ekspandert voldsomt. I dag dekker den et område på omlag 30 x 20 kilometer. Myndighetene i Alberta satser stort på oljesanden, og planen er å utvikle et utvinningsområde på 280 000 hektar.

Hva er oljesand?

Oljesand omtales i dag som en potensiell erstatning for konvensjonell olje. Oljesand, også kalt tjæresand, er en svært tung og klebrig olje som ligger bundet i sandstein.

For å skille sanden og oljen benyttes store mengder varmt vann.

Økt interesse for oljesand i Canada

Utenfor byen Fort McMurray i den nordlige delen av Canada ligger et stort område med oljesandforekomster, bedre kjent som ”Athabascas Oil Sands”.

Forekomstene har vært kjent i lang tid, men den kostbare og teknologisk krevende utvinningen har lenge hindret storsatsning. Ettersom oljeprisene de siste årene har skutt i været, har interessen for å utvikle oljesandforekomstene i Athabascas økt betraktelig.

Sett i forhold til oljereserver, ligger Canada i dag som nummer to, like etter verdens mest oljerike nasjon Saudi Arabia.

Canadas Nasjonale Energibyrå antar at investeringene på 125 milliarder dollar i oljesandindustrien for perioden 2006-2015, vil øke produksjonen til rundt 3 millioner fat med olje per dag.

Oljesandindustrien forurenser

Lokalbefolkningen og urbefolkningen i området er bekymret for hvordan oljeproduksjonen skader miljøet.

Utvinning av oljesanden er arealkrevende. I tilegg brukes store mengder vann og sand i produksjonsprosessen. Oljesandselskapene i Athabasca bruker dobbelt så mye vann som byen Calgary i året.

 

Det har eksistert oljesandgruver i Athabasca regionen siden begynnelsen av 1970-tallet. Den stigende oljeprisen er hovedårsaken til at det i dag gjøres enorme investeringer i utviklingen av både gamle og nye oljesandsgruver i området. Foto: UNEP/Flickr.com

Gigantiske gravemaskiner benyttes til utgravingen av oljesanden. Foto: UNEP/Flickr.com

Store menger med sand må flyttes for å få tilgang til oljesanden. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Utvinning av oljesand er skadelig for miljøet

Utvinningen av oljesanden er omstridt fordi den forurenser og ødelegger miljøet. Det anslås at forekomstene i Athabasca inneholder omtrent 870 milliarder fat med olje. Dette er mer enn all den konvensjonelle oljen som hittil er utvunnet på verdensbasis. For å utvinne et oljefat trengs det to tonn med oljesand, samt store mengder med vann. Man har heller ikke fått til noen god måte å håndtere avfallsvannet: etter produksjonsprosessen pumpes det oljeholdige vannet ut i enorme gjørmedammer. I tillegg vil forbrenning av denne type olje produsere kolossale mengder med CO2: 10-15 ganger mer enn forbrenningen av konvensjonell olje.

Under finner du mer informasjon.

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017