Hopp til innhold

Plantasje: Gummiplantasjen Harbel

Det amerikanske selskapet Firestone driver verdens største plantasje i Liberia. De siste årene har selskapet blitt anklaget for grove brudd på plantasjearbeidernes menneskerettigheter.

1974
2006

Variasjonen mellom 1974/75 og 2006 skyldes ikke at plantasjen har vokst, men andre forhold som sesongvariasjoner og aldringen av trærne.

Gummiindustri i Liberia

I 1926 inngikk den liberiske regjeringen en avtale med det amerikanske selskapet Firestone om 99 års leie av 400 000 hektar rett nord for Liberias hovedstad Monrovia. Fire år senere ble gummiplantasjen Harbel bygget på 1930-tallet, og i dag er det den største plantasjen i verden.

Harbel strekker seg over et område som tilsvarer rundt 4 prosent av Liberias landareal.

Under det diktatoriske regimet til Charles Taylor forbød FN kjøp av tømmer og diamanter fra Liberia, og gummi ble landets viktigste eksportvare. Eksporten vokste fra 19,4 millioner dollar i 1997 til 57,5 millioner dollar i 2002.

Veksten kom til tross for at prisen på gummi internasjonalt falt og at landet var inne i en brutal borgerkrig.

Miljøproblemer og brudd på menneskerettighetene

Store plantasjer som bare dyrker ett slag (såkalte monokulturplantasjer) skaper en rekke miljøproblemer, som tap av artsmangfold og utslipp av kjemisk avfall i overflatevann.

Arbeiderne på Harbel-plantasjen blir også utsatt for stoffer og kjemikaler som er internasjonalt anerkjent som giftige og skadelige for miljøet.

I tillegg til miljøbekymringene har flere frivillige organisasjoner uttrykt bekymring for arbeids- og boforholdene på plantasjen.

Faller gummiindustrien sammen?

De fleste av trærne på plantasjen er gamle og nærmer seg slutten på den produktive perioden på 30 år. Dette har ført til at landets gummiindustri nesten har falt sammen. Derfor har det blitt inngått en ny avtale med Firestone om å utvide leiekontrakten slik at selskapet kan plante nye gummitrær.

Liberias nye regjering har store utfordringer med å bygge opp landet igjen etter den lange borgerkrigen. Gummiproduksjon kan være en kilde til inntekt og skape jobber for innbyggerne i Liberia.

Samtidig må de økonomiske fordelene veies opp mot langsiktige miljømessige konsekvenser.

Gummitrær og et tappet tre inne på Harbel-plantasjen. (Foto: Skye Christensen/Flickr)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017