Hopp til innhold

Tørke: Faguibinesjøen

Faguibinesjøen forsvant på slutten av 1990-tallet, men var tidligere en av de største sjøene i Vest-Afrika.

1974
2006

Satelittbildene viser hvordan sjøen har tørket ut.

Manglende nedbør fører til lav vannstand

Faguibinesjøen er siste ledd i en rekke av nedslagsfelt som fylles opp med vann når Nigerelven oversvømmes.

Lav vannstand i Faguibinesjøen er med andre ord en naturlig konsekvens av lav vannstand i Nigerelven, og manglende nedbør både i regionen rundt Faguibinesjøen og rundt Nigerelven vil påvirke vannstanden i sjøen.

Tørke i Vest-Afrika

Vest-Afrika har lang tradisjon for perioder med varierende nedbørsmengder.

Vest-Afrika sør for Sahara har hatt flere runder med tørke, både i 1972, 1984 og i 1992, og i perioden mellom tidlig 1970 og midten av 1990-tallet ble det stadig mindre nedbør.

Området rundt Faguibinesjøen har hatt en nedbørsnedgang siden i hvert fall 1920 (figur 1). Vannstanden i sjøen har også variert voldsomt i sjøen siden begynnelsen av 1900-tallet.

Mellom 1980 og 2000 var det lite vann i sjøen, før alt til slutt forsvant på 1990-tallet.

Har global oppvarming skylden?

En studie fra Colombia Universitet fra 2003 knytter tørkekatastrofene i området på 1970- og 1980-tallet til forandringer i temperaturen i verdenshavene.

Man lurer også på om økningen i nedbør som man har sett de senere årene – siden 2000 – skyldes global oppvarming, og at man da kan forvente en ytterligere nedbørsøkning årene som kommer.

Uansett viser funnene enda en dimensjon ved at det globale klimaet endrer seg, og også i dette tilfellet rammes lokalbefolkningen.

Figur 1: Nedbør på Goundam (rett sør før Fagubine) og Bamako viser en negativ trend fra 1920 til midten av 1990. CNEARC (2004)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017