Hopp til innhold

Urbanisering: Addis Abeba

Den massive befolkningsveksten i den etiopiske hovedstaden har ført til fremvekst av store slumområder.

1973
2005

Man kan tydelig se den massive urbaniseringen når man sammenligner satellittbildene fra 1973 og 2005.

Befolkningsvekst i byen

Addis Abeba, hovedstaden i Etiopia, ble etablert i 1889. Befolkningsveksten har siden midten av 70-tallet økt dramatisk.

Dårlige tider på landsbygda, stor arbeidsledighet, fattigdom og skral jordbruksproduksjon har ført til at folk flytter inn til byene. Inntekts- og arbeidsmulighetene er bedre der enn på landsbygda.

I løpet av tjue år har befolkningen i Addis Abeba vokst til det dobbelte, og byen har i dag 2,9 millioner innbyggere. Det er forventet at hovedstaden vil vokse til 5,1 millioner innbyggere innen 2015.

Byens areal har utvidet seg i takt med befolkningsveksten. På 1920-tallet dekket byen et område på cirka 33 kvadratkilometer. I 1984 hadde den vokst til 224 kvadratkilometer og i 1990 til 530 kvadratkilometer.

Boligmangel skaper slum

Etiopias befolkningsvekst ligger på 2.8 prosent, og tilflyttingen til byene øker med 6 prosent eller mer i året. Omtrent en tredjedel av den etiopiske befolkningen bor i hovedstaden.

Dette har skapt press på boligmarkedet, sanitærtjenester og infrastruktur. For ti år siden var for eksempel den samlede boligmassen på 350 000 boliger, hvorav 238 000 var for husholdninger, mens resten ble brukt av handelsstanden.

Allerede i 1986 manglet 1 million mennesker tilgang til tilstrekkelige boliger. Boligproblemet førte til framveksten av store og ikke-planlagte lavinntektsbosettinger. Fattige på jakt etter bolig invaderte private, offentlige og/eller beskyttede naturområder i byen, og bygde deretter sine egne boliger.

Man antar at Addis Abeba har behov for 300 000 boliger. Et lavinntektsboligprosjekt satt i gang av det tyske selskapet Cooperation-International Services har til en viss grad dempet utviklingen av nye slumområder.

I løpet av 20 år har befolkningen i Addis Abeba blitt dobbelt så stor. Frem til år 2015 forventes folketallet å ha økt til over 5 millioner innbyggere. Kilde: Africa Research Bulletin-17061, July-August 15, 2006.

 

Addis Abeba. Foto: Bryon Norton Photostream.

Addis Abeba. Foto: Andrew Heavens. UNEP/Flickr.

Addis Abeba. Foto: Andrew Heavens. UNEP/Flickr.

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017