Hopp til innhold

Urbanisering: Damaskus

Damaskus er den eldste byen i verden som fremdeles er bebodd. Bare i 2005 hadde byen en befolkningsvekst på 27 prosent.

1972
2005

De to satellittbildene viser Damaskus’ raske vekst mellom 1972 og 2005. Den grå fargen angir områder med bybebyggelse, de grønne områdene viser hvordan skogsområdene har skrumpet inn i takt med byens vekst.

Befolkningsvekst utvider byen

Damaskus, Syrias hovedstad og den eldste byen i verden som fremdeles er bebodd, har opplevd en enorm vekst de siste 33 årene.

Bybefolkningen i Damaskus har doblet seg hvert tiende år i denne perioden, og hadde en vekst på hele 27 prosent bare i 2005.

Innbyggertallet har økt kontinuerlig siden 1972, og byen hadde i 2005 3,5 millioner innbyggere.

Som resultat av veksten vedtok man å utvide byområdet med over 50 kvadratkilometer.

Store skogsområder ble ryddet for å gi plass til boliger og veier.

Flere bor i byer i den arabiske verden

I likhet med i andre deler av verden, er det også en økende urbaniseringstrend i regionen av arabiske stater.

De siste tjue årene har andelen av befolkning som bor i byer i denne regionen økt fra 44,1 prosent til 59,9, og man antar at før 2020 vil man ha nådd 69,8 prosent.

Urbaniseringstakten varierer imidlertid veldig mellom landene. I noen byer har innbyggertallet doblet seg, mens man i andre byer har hatt en mer moderat vekst.

Damaskus ligger på et platå 680 meter over havet, om lag 80 kilometer inn i landet fra Middelhavet. Byen beskyttes av Anti-Libanon, som er en fjellkjede mellom Syria og Libanon. Byen huser 4,5 millioner mennesker. Foto: UNEP/Flickr.com

Biler på en gate i Damaskus. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Konsekvenser av økt urbanisering

I takt med at Damaskus vokser øker også behovet for boliger, sanitærtjenester og infrastruktur.

Under finner du mer informasjon.

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017