Hopp til innhold

Urbanisering: Delhi

Delhi er en av verdens største byer, og befolkningen øker stadig.

1977
1999

Den grå fargen angir områder med bybebyggelse, de grønne områdene viser hvordan skogsområdene har skrumpet inn i takt med byens vekst.

India utgjør av 2 prosent av verdens landmasse, men huser så mye som 15 prosent av verdenes befolkning. Urbanisering og tilflytting til byene i landet er høy, og i Delhi er dette spesielt dramatisk.

I 1975 hadde Delhi en befolkning på 4,4 millioner mennesker. Det var 3,3 prosent av hele Indias bybefolkning.

I 2000 bodde det 12,4 millioner i Dehli, eller 4,5 prosent av landets bybefolkning.

Av verdens 30 største byer kom Delhi på 24. plass i 1974, mens den i 2000 var verdens tiende største.

Det er beregnet at innbyggertallet i Delhi 2015 vil være 20,9 millioner.

Den raske urbaniseringen legger et sterkt press på land og vannresurser i og rundt Delhi.

Mesteparten av Delhis urbane område ligger innenfor NCT-området (National Capital Territory). Delhi har fire satellittbyer som ligger utenfor NCT. (Foto: UNEP/Flickr)

 

Delhi er verdens sjette største by, med en befolkning på 15,3 millioner (tall fra 2005). (Foto: UNEP/Flickr)

India-porten er bygget som et minnesmerke for de 90 000 indiske soldatene som døde i krigene mot Afghanistan og under første verdenskrig. (Foto: UNEP/Flickr).

The India Gate commemorates the 90 000 Indian soldiers who died in the Afghan Wars and World War I. Courtesy: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017