Hopp til innhold

Urbanisering: Kairo

Kairo vokser seg stadig større, og de dyrkbare områdene forsvinner i takt med urbaniseringen, samtidig som luftforurensningen i byen øker.

1972
2005

Sammenligner man de grå feltene på satellittbildene fra 1972 og 2005 ser man hvor byen har vokst, særlig mot nord.

Stor hovedstad

Kairo er den byen i Afrika som har flest innbyggere. Kairo-regionen dekker et stort område på begge sider av Nilen, og strekker seg fra Shubra al Khaymah i nord til Hulwan i Sør. Egypts hovedstad er blant annet senter for landets myndigheter, og for diverse finans- og industriselskaper.

Egypt er det tredje mest befolkede landet i Afrika etter Nigeria og Etiopia. Elven Nilen er Kairos livsnerve, og den gir vann til både befolkningen, jordbruket og vannkraftverket i Aswan. I tillegg er den en viktig transportåre for mennesker og varer.

Dyrkbar jord ved Nilen trues

De eneste dyrkbare områdene i Egypt ligger langs Nilens elvebredder. Det er også i dette området at utbyggingsaktiviteten og tilflyttingen er størst.

Hvis denne trenden fortsetter, er det fare for at landet om kort tid ikke lenger vil være selvforsynt med jordbruksvarer. Den voldsomme befolkningsveksten har resultert i at mye av den dyrkbare jorda har gått tapt.

Høy luftforurensning

Luftforurensning er et stort problem i Kairo, og nivået på sulfurdioksid og nitrogenoksid i lufta er farlig høy.

Lokaliseringen av industrien, gammel og stor bilpark, samt brenning av store mengder søppel er noen av årsakene til den dårlige luftkvaliteten i byen.

Sterk befolkningsvekst

I følge FNs befolkningsdivisjon hadde Kairoregionen mindre en 6 millioner innbyggere i 1965. I 1998 hadde den vokst til 10 millioner.

I dag har Kairoregionen nesten 16 millioner innbyggere.

By med lang historie

Kairo er en gammel by, og området som har vært befolket i over 3500 år. Byen er preget av kontrasten mellom gammelt og nytt. Mot øst ligger eldre bygninger og trange gater helt fra faraoens tid, mens man mot vest finner europeisk inspirerte og moderne høyhus.

Siden begynnelsen av det nittende århundre har turister fra hele verden kommet til Kairo for å bli bedre kjent med den egyptiske kultur og historie. Pyramidene er en av de største turistattraksjonene i Kairo.

Utsikt over øya Gezira, hvor man kan se El Gezira Hilton og Kairotårnet. Foto: UNEP/Flickr/garyjd

I Kairo finnes det bare noen få stille gater. Foto: UNEP/Flickr/garyjd

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Konsekvenser av økt urbanisering

I takt med at Kairo vokser øker også behovet for boliger, sanitærtjenester og infrastruktur.

Under finner du mer informasjon.

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017