Hopp til innhold

Urbanisering: Santiago

Chiles hovedstad Santiago vokser raskt og de grønne områdene som en gang omga byen ligger nå under asfalt.

1975
2000

På de to satellittbildene ovenfor ser man hvordan byen nesten har blitt dobbelt så stor fra 1975 til 2000.

Rask vekst, dårlig byplanlegging

Hovedstaden i Chile, Santiago, er hjem for over en tredjedel av landets totale befolkning på 15 millioner. Santiagos raske vekst er del av en nasjonal trend der en stor andel av befolkningen flytter fra landsbygda og inn til de store byene.

Byens befolkningsvekst har ført til en horisontal utvidelse mot sør og sørøst. Tidligere lå det store grøntområder rundt byen. Mange av disse er nå blitt borte i takt med at byen har utvidet sine grenser.

Santiagos vekst er i mange tilfeller dårlig planlagt, og utbyggingen skjer tilfeldig. Resultatet av en slik mangelfull byutvikling er dårlige boliger, mangel på transport og infrastruktur, samt høy luftforurensning.

Utsikt over byen Santiago. Foto:UNEP/Morgue.

Ikke planlagt byutvikling med store og små bygninger om hverandre (som på bildet) øker luftforurensningen i området. Foto:UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Konsekvenser av økt urbanisering

I takt med at Santiago vokser øker også behovet for boliger, sanitærtjenester og infrastruktur.

Under finner du mer informasjon.

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017