Hopp til innhold

Urbanisering: Tripoli

Libyas hovedstad Tripoli ligger på landets Middelhavskyst. Byen befinner seg midt i et smalt landbelte med fruktbart lavland som går over i en enorm, tørr sandslette i innlandet.

1976
2006

Tripoli har hatt jevn urban vekst de siste tretti årene. Satellittbildene fra 1976 og 2002 viser noen av de store forandringene.

Byområder vises som gråtoner i bildene.

Mørkere områder sør for bykjernen, som er spesielt synlige på bildet fra 1976, viser gressletter som har blitt omgjort til dyrket mark.

De lysegrønne områdene er avlinger.

På bildet fra 2002 er den urbane veksten spesielt synlig.

De uregelmessige brune områdene øverst i høyre hjørne, sør for Al Hamidiyan, er kanskje det siste gjenværende området med naturlig vegetasjon i Tripoli-regionen.

Arkitektonisk mosaikk i Tripoli. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Selv om Libya er en sekulær stat står islam sterkt i landet, og her er en håndverker omgitt av messinghalvmåner – en religiøs kunstretning innenfor islam. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017