Hopp til innhold

Vannforbruk: Balkashsjøen

Rovdrift på vannressursene i Balkashsjøen gjør at den står i fare for å forsvinne hvis ikke dagens vannforbruk endres.

1978
2001

Satellittbildene viser hvordan vannivået i innsjøen har sunket fra1979 til 2001. Omlegging av vanntilførselen til de mindre naboinnsjøene sørøst for Balkashinnsjøen har redusert dem i størrelse, og mange er ferd med å tørke ut.

Balkhashinnsjøen er den nest største innsjøen i Sentral Asia etter Aralsjøen, og ligger i Kasakhstan. Innsjøen får vann fra eleven Ili, som i hovedsak ligger nordvest i Kina.

Viktig ressurs

Balkashsjøen er en svært viktig ressurs for befolkningen i området.

Vann fra innsjøen og sideelvene benyttes til vanning, kommunale og industrielle formål, samt vanntilførsel til Balkashs koppersmelteverk.

Fisk i innsjøen er en viktig matressurs for befolkningen.

For høyt vannforbruk

Lave vannpriser har imidlertid ført til overdrevent vannforbruk.

FN advarer og sier at hvis man ikke gjør omfattende endringer, vil Balkahsjøen tørke ut og forsvinne.

Balkashinnsjøen er i ferd med å tørke ut. Årsaken til dette er at vannet i eleven Ili, som står for 80 prosent av vanntilførselen til Balkashinnsjøen, benyttes til vanning av bomullsplantasjer, vannkraft og ulike utviklingsprosjekter. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017