Hopp til innhold

Vannforbruk: Chapalasjøen

Innsjøen Chapala ligger midt i en svært tørr region i Mexico, og er landets største naturlige innsjø.

1983
2001

Kystlinjen til Chapalsjøen har endret seg mellom 1983 til 2001.

Jordbruk og befolkningsvekst skaper høyt vannforbruk

Rundt Chapalasjøen er det et stort våtmarksområde som huser mer enn 70 forskjellige dyre- og fuglearter.

Vann fra Chapalasjøen blir brukt til jordbruksproduksjonen i området.

I den senere tiden har befolkningen vokst og dette har ført til at mer vann pumpes ut av innsjøen til bruk i jordbruk og hushold.

Synkende vannstand

Vannstanden i sjøen har sunket gradvis de siste årene, og det omliggende våtmarksområdet og elvesystemet er blitt kraftig påvirket av dette.

Det har vært en synlig reduksjon av våtmarksområdet og flere elver har forsvunnet eller blitt mindre.

Noen av disse endringene er synlige på satellittbildene. Spesielt kan man se at kystlinjen har forandret seg ettersom innsjøen har blitt mindre.

Det er også mer utbygging og dyrket mark rundt kystlinjen, og stadig mer land kommer til syne på innsjøens østre side.

I tørre områder er det stor fare for at jorda kan forsaltes og ødelegge jordbruket.

Dersom innsjøen fortsetter å synke vil det være lite tilgjengelig vann i området, noe som kan føre til en økende forsaltningsprosess.

Chapalasjøen ligger ca 45 kilometer sørøst for Guadalajara, på grensen mellom detstatene Jalisco og Michoacán. Innsjøen ligger 1524 meter over havet og dekker totalt rundt 1100 km2. Det er en grunn innsjø med gjennomsnittsdybde 4,5 meter, og 10,5 meter på det dypeste. (Foto: UNEP/Flickr)

Chapalasjøen blir mindre på grunn av overuttak av vann. Dette er et resultat av regionens økte behov for ferskvann. (Foto: UNEP/Flickr)

Innsjøen er også et viktig område for flere ulike trekkfugler, som den hvite pelikanen, og hjem til tusenvis av andre plater og dyr. (Foto: UNEP/Flickr)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017