Hopp til innhold

Vannforbruk: Dødehavet

Vannstanden i Dødehavet synker med omtrent en meter i året.

1972
2002

Satellittbildene fra 1973 og 2002 viser at Dødehavet har endret seg dramatisk. Synkende vannstand, kombinert med saltproduksjon og oppdemmingsprosjekter, har ført til at områdene med tørt land langs kystlinjen har vokst kraftig.

Vannmengden reduseres

Det har de siste årene vært et stadig økende press på vannressursene i Dødehavet. Befolkningsveksten i landene som grenser til sjøen fører til et stadig økende behov for vann.

Både Israel og Jordan henter vann fra Dødehavets innførselselver, og har på denne måten redusert vannmengden i sjøen.

Saltproduksjon øker fordampningen

I tillegg bygges stadig nye fordampningsanlegg i området, der man produserer salt. Dette er en næring som har vokst voldsomt de siste tre tiårene.

Saltproduksjonen fører til at fordampningen fra Dødehavet øker, noe som igjen bidrar til å redusere vannivået.

Vannstanden i Dødehavet synker nå med omtrent en meter per år.

På bildet fra 2002 kan man se at den sørlige delen av sjøen nesten stenges inne av tørt land. Dette viser alvoret i situasjonen.

Dødehavet er 67 kilometer langt, opp til 18 kilometer bredt og 799 meter dypt på det dypeste. Dødehavets overflate er det laveste punktet på jordoverflaten. Det blir nå stadig mindre vann i sjøen. Foto: CrystalEagle 1996.

Fordampningsdammer der mineraler skilles fra vann. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017