Hopp til innhold

Vanningssystemer: Al-Isawiyah

Matproduksjon i ørken i Saudi-Arabia har blitt mulig på grunn av et svært høyteknologisk vanningssystem.

1986
2004

De grønne prikkene på satellittbildet fra 2004 viser vanningssystemene i Saudi-Arabia. Når man sammenligner satellittbildene fra 1986 og 2004, ser man tydelig effekten av vanningsstrategien i den tørre ørkenregionen Wadi As-Sirhan.

Pumper opp grunnvann

Saudi Arabia er rik på olje, men mangler vannressurser. Behovet for vann og jordbruksmuligheter i de tørre ørkenområdene førte til utviklingen av et svært komplisert vanningssystem.

Den storstilte satsingen var mulig på grunn av landets oljeinntekter.

I dag pumpes det opp grunnvann som ligger langt under ørkenen. Vannet er opptil 20.000 år gammelt.

Bærekraftig bruk av vannressursene, samt klimavennlig teknologi, har bedret mulighetene for matproduksjon i ørkenområder uten at det skader miljøet.

Jordbruk i ørkenen

Regionen var en gang så tørr at de to nærliggende byene Al-Isawiyah og Tubarjal (til venstre på satellittbildene) overhodet ikke benyttet området.

Etter at vanningssystemet ble introdusert, har deler av den tørre ørkenen gradvis blitt utviklet til små oaselignende jordbruksområder.

Vann som ligger langt under ørkenen har gjort det mulig for Saudi-Arabia å utvikle et irrigasjonsavhengig jordbruk som gir mat til den saudiarabiske befolkningen. Foto: UNEP/Flickr.com

Mye av det livet som leves i Saudi-Arabia følger fortsatt tradisjonelle normer. Oljeinntektene har imidlertid gjort det mulig å utvikle ny teknologi og nye måter å tenke på i ørkenen. Dette skaper en sammenblanding av gammelt og nytt i det saudiarabiske samfunnet. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017