Hopp til innhold

Vannressurser: Omodeltaet

Omodeltaet har vokst dramatisk de siste tiårene. Selv om det er uklart hva hovedårsaken til veksten er, har synkende vannstand og slam fra elvene utvilsomt hatt mye å si.

1973
2005

Omodeltaets dramatiske vekst er tydelig på satellittbildene fra 1973 og 2006. I 1973 ligger deltaet innenfor Etiopias grenser. På bildet fra 2006 har deltaet vokst ca. 12 km sørover, og krysset grensen mot Kenya.

Omodeltaet ligger i den nordlige enden av Turkanasjøen, som er en stor innlandssjø på grensen mellom Kenya og Etiopia. Mesteparten av vannet i sjøen kommer fra de tre elvene Kerio, Turkwel og Omo – med 90 prosent fra Omo. Sjøen har ingen form for avløp.

Hvorfor vokser deltaet?

Omodeltaet har vokst dramatisk de siste tiårene. Selv om det er uklart hva hovedårsaken til veksten er, har synkende vannstand og slam fra elvene utvilsomt hatt mye å si.

Dessuten har tapping av vann fra innsjøen til vanning av markene økt, og området får mindre nedbør og mer fordamping på grunn av høyere temperaturer.

Befolkningsvekst krever kunstig vanning

Økt befolkningstrykk på de sparsomme ressursene i regionen har ført til at stadig flere marker må ha kunstig vanning. Dette tapper sjøen for vann og fører til jorderosjon i de områdene der vegetasjonen fjernes for å rydde vei til matproduksjon.

Den økte jorderosjonen er trolig med på å øke slamnivåene i elvene som fører vann til Turkanasjøen, noe som igjen bidrar til at Omodeltaet vokser.

Deltaets økende areal har gitt nye landområder for de 20 000 innbyggerne i området, fra dassanech-stammen. Denne stammen har tradisjonelt drevet enkelt landbruk i deltaet.

Høsten 2006 førte en stor flom til at mer enn 100 innbyggere mistet livet, og hus, avlinger og infrastruktur ble ødelagt.

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Relatert informasjon

FN-sambandet © 2017