Hopp til innhold

Vannressurser: Songorlagunen

Satellittbildene viser hvordan Songorlagunen har tørker inn de siste ti årene. Dette skyldes blant annet uttak av salt og omlegging av lagunens tilførselselver.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

Satellittbildene viser hvordan lagunen nesten tørket inn mellom 1990 og 2000. De miljømessige konsekvensene for regionen er tydelige, siden de omkringliggende områdene har skiftet farge fra grønt til brunt.

Songorlagunen er et av de største lagunesystemene i verden. Lagunen er tilknyttet Voltaelvens løp, og dekker et område på cirka 115 kvadratkilometer.

Tørken skyldes menneskelig påvirkning

Selv om noen av forandringene kan knyttes til sesonger som tørke- eller regntid, viser det seg at også andre faktorer som uttak av salt fra lagunen og omlegging av tilførselselver har ført til en mer permanent reduksjon av vannstanden i lagunen.

Saltutvinning. Foto: Confluence.org av Richard Lloyd, Sam johnsen, Kofi Gadzekpo og Boafo Evans

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017