Hopp til innhold

Vanntilførsel: Det mesopotamiske sumplandet

Det mesopotamiske sumplandet er et av verdens største våtmarksområder, og dekker et areal på 15-20 000 km2.

2000
2004

Bildet fra 2000 viser hvordan området ble tappet for vann, og mesteparten av våtmarkene tørket ut. Bildet fra 2004 viser hvordan de sentrale og vestlige delene nå er i ferd med å bli fruktbare igjen.

Det mesopotamiske sumplandet ligger der elvene Tigris og Eufrat møtes. Området rommer et stort biologisk mangfold, og spiller en avgjørende rolle for trekkfuglenes reise mellom kontinentene.

Dammer lengre oppe i elvene og uttak av vann fra området har redusert vannmengden i sumplandet dramatisk. Dette har ført til at flere viktige deler av økosystemet har kollapset.

Det er nå satt i gang tiltak for å gjenopprette den økologiske balansen, ved stoppe uttaket av vann fra området. Vegetasjon og ville dyr har nå begynt å komme tilbake til deler av sumpområdet.

Under kan du se hvordan området så ut i 1973, før oppdemmingen av elvene begynte. 

Denne sammenligningen av Landsat-bilder viser det dramatiske tapet av våtmarksområder på grunn av dammer og uttak av vann mellom 1973 og 2000.

Irak er langt fra bare ørken, og har mange fruktbare områder, som dette bildet fra Tigriselvens bredder viser. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017