Hopp til innhold

Vanntilførsel: Gabcikovo

Kvaliteten på både vann og jord har blitt dårligere etter at Cunovodammen ble ferdig og man flyttet elveløpet til Donau.

1973
2000

Satellittbildene fra henholdsvis 1973 og 2000 viser de påfallende forandringene forflytningen av elva har ført til.

Omdirigerte elva

Gabcikovo-Nagymoro-prosjektet er et vannprosjekt tilknyttet elva Donau i Ungarn og Slovakia. Utbyggingen ble påbegynt fordi man ønsket å lage elektrisitet, få en velfungerende transportåre i landet og generelt gi et løft til økonomien i regionen.

Man ønsket å bygge en dam, og flytte elva fra det opprinnelige elveløpet og over i en kanal. Det tok imidlertid forholdsvis lang tid før man ble ferdig: Førti år etter at man begynte på Cunovodammen ble den satt i drift i Slovakia i oktober 1992.

Mellom åtti og nitti prosent av vannet i det opprinnelige elveløpet ble omdirigert.

Påvirket naturen i området

Dammen endret Donau fra å være en naturlig vannvei til å bli et kontrollert mønster av kanaler og øyer. Reguleringen av vannet som kom med kanalen gjorde slutt å på de naturlige, fordelaktige oversvømmelsene som ga fuktighet og næring til jorda.

Det reduserte også våtmarksområdenes mulighet for å filtrere overflatevann og ta opp forskjellige avfallsstoffer. Som en konsekvens av dette, har kvaliteten både på vannet og på næringsinnholdet i jorda blitt dårligere.

Miljøet har måttet betale en dyr pris for elektrisitetsproduksjonen.

Her er den tidligere elvebunnen synlig, som en følge av at mye av vannet i Donau har blitt flyttet over i den nye kanalen. Foto: WWF-DCP/Peter Bardo/Deak

Oppdemming av Donau. Foto: WWF-DCP/Peter Bardo/Deak

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017