Hopp til innhold

Vanntilførsel: Hamoudsjøen

Hamoudsjøen i Iran forsvant på grunn av tørke i Afghanistan.

1976
2001

Hamoudsjøen i Iran får i hovedsak vann fra nabolandet Afghanistan. I 1976, da Afghanistans elver fløt jevnt, var vannstanden i sjøen forholdsvis høy. Mellom 1999 og 2001 tørket imidlertid sjøen opp og forsvant, slik man kan se det på satellittbildet fra 2001. 

Begrensede vannressurser

Hamoudsjøens ”tørre periode” er et slående eksempel på hvordan konkurranse om begrensede vannressurser kan endre et landskap.

Når tørke oppstår i Afghanistan, eller når vannet aldri når Hamoudsjøen fordi det taes opp av tørr jord andre steder eller brukes av mennesker til for eksempel vanning, er resultatet en tørr sjøbunn i Iran.

Problemer for dyr og mennesker

Med den tørre sjøbunnen oppsto nye problemer: Vinden blåste den fine sanden av sjøbunnen, og sanden samlet seg i digre fonder. Fondene dekket de mange fiskelandsbyene som lå langs den tidligere strandkanten.

Dyrelivet rundt sjøen ble påvirket, og fiskeriene måtte gi seg.

Vannet kom tilbake

Forandringer i vannpolitikken og betydelige mengder med regn i regionen gjorde at Hamoudsjøen i løpet av 2003 stort sett ble fylt opp av vann igjen.

Mellom 1999 og 2001 tørket Hamoudsjøen, som ligger like ved grensen til Afghanistan, inn og ble borte. Mye av vannet var imidlertid tilbake i løpet av mai 2003. Disse tre bildene viser endringene i vannstanden i denne perioden. Foto: UNEP/GRID Sioux Falls/Landsat

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017