Hopp til innhold

Vanntilførsel: Sumpen Sudd

Et stort kanalprosjekt som vil omdirigere store mengder vann fra Nilen truer sumpområdet Sudd i Sør-Sudan.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

Satelittbildene viser Suddområdet under tørketiden (april) og i regntiden (oktober). De årlige oversvømmelsene er avgjørende for livet i området.

Livsviktig oversvømmelse

Sudd er et sumpområde i Sør-Sudan. Nilen renner gjennom området i rundt 644 kilometer, men mister kraft fordi mye vann fordamper.

I tørkesesongen utgjør området 8 300 km2. I regntiden fra april til oktober oversvømmer Sudd området rundt, og dekker 80 000 km2. Denne årlige oversvømmelsen er en viktig del av økosystemet i området, og avgjørende for både mennesker, planter og dyr.

Kanalprosjektet Jonglei

På 1950-tallet startet et mangeårig prosjekt for å omdirigere vannet som renner gjennom Sudd. Målet var å bedre vanntilførelen lengre ned i Nilen, først og fremst i Sudan og Egypt.

Arbeidet med Jonglei-kanalen ble påbegynt på slutten av 1970-tallet, men stanset på grunn av politisk ustabilitet i Sudan. I 2008 vedtok Sudan og Egypt å starte arbeidet igjen.

Store konsekvenser for Sudd

Det ble tidlig klart at Jonglei-kanalen ville ha negative konsekvenser for Sudd. En rapport fra 1954, "The Equatorial Nile Project and its Effects on the Anglo-Egyptian Sudan", satte fokus på mange aspekter ved Jongleikanalen som fremdeles er omstridt i dag.

Rapporten konkluderer med at omdirigeringen av 55 million kubikkmeter vann fra Nilen vil føre til at man mister 36 prosent av det beitelandet man har i dag, i tillegg til 20 000 tonn fisk.

Det ville med andre ord bety en betydelig reduksjon av jordbruksproduksjonen. Gjeterne som er avhengige av at området med jevne mellomrom oversvømmes, vil miste tilgangen til gress og vann for dyrene sine.

I tillegg blir lokalbefolkningens sesongbetonte forflytning forhindres av kanalen.

Miljøforkjempere har tatt til orde for at prosjektet kan få drastiske konsekvenser for økosystemet, grunnvannreservene og vannkvaliteten. De tror også utbyggingen vil få negative konsekvenser for fiskeriene og levekårene til lokalbefolkningen, og at det kan påvirke klimaet i området.

Enkelte hevder at dreneringen av Sudd kan få konsekvenser som kan sammenlignes med uttørkingen av Tsjadsjøen og Aralsjøen.

Mener de positive konsekvensene er viktigst

Forkjemperne for kanalen hevder at fordelene er større enn ulempene, og argumenterer med at man i tillegg til å få til kunstig vanning vil korte ned reisen fra Khartoum til Juba, som er den største byen i Sør-Sudan, med 300 kilometer.

Det er vanskelig å forutsi konsekvensene av prosjektet, og man er nødt til å gjøre grundigere undersøkelser for å være sikker på at man tar avgjørelsen på bakgrunn av oppdatert kunnskap.

Sesongbetont regn og flom er en del av en naturlig livsrytme for våtmarksområdene i Sør-Sudan. Foto: Vit Hassan, UNEP/Flikr

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017