Hopp til innhold

Vanntilførsel: Toshka-prosjektet

Egypt har fått fire store sjøer i et område der det tidligere bare var ørken.

1984
2007

Satellittbildene fra 1984 og 2007 viser endringen ørkenen har gjennomgått.

Doblet Egypts dyrkbare områder

Egypts Toshka-prosjekt har forandret en del av landets brennende varme sørlige ørken til en region med små frodige, velpleide jordlapper der det dyrkes grønnsaker. Vannet og gjødselen kommer fra et dryppvanningssystem.

Prosjektet begynte på midten av 1990-tallet og antas løpet av femten år å ha doblet størrelsen på Egypts dyrkbare områder.

Fire nye sjøer - uklare miljøkonsekvenser

Fire nye sjøer har sett dagens lys som følge av prosjektet. Vann har blitt ført gjennom en kanal fra Nassersjøen, som ble etablert da man demmet opp Nilen ved Aswan. Vannet flyter gjennom kanalen og inn i Toshka-senkningen der vannet blir til sjøene som er lette å se på satellittbildet fra 2007.

Rundt to av sjøene er det en blågrønn farge. Dette er jordbruksland som nylig er etablert ved hjelp av irrigasjon.

Samtidig som prosjektet stadig forsyner folk med mer dyrkbar jord i ørkenen, er man fremdeles usikre på hvilke miljømessige konsekvenser Toshka-prosjektet vil ha.

Aswan, der Aswandammen ligger, er en av de tørreste bebodde stedene i verden, og det faller vanligvis bare noen få millimeter med regn i løpet av en tiårsperiode. Foto: UNEP/Flickr.com

Mye regn i områdene der Nilen har sitt utspring førte i 1990-årene til rekordhøy vannstand i Nassersjøen. Sjøen ble etablert da man i 1960-årene bygde Aswandammen. Foto: UNEP/Flickr.com

Etter at pumpestasjonen Mubarak ble åpnet i mars 2005, har stasjonen hatt kapasitet til å pumpe 1.2 millioner kubikkmeter vann ut av Nasserdammen hver time. Foto: Brian Czarnecki/UNEP

Helt sentralt i prosjektet står den 30 meter brede, 8 meter dype Sheikh Sayed kanalen, som er kalt opp etter presidenten av de Forente arabiske emirater. Han donerte nemlig 100 millioner amerikanske dollar til prosjektet. Foto: Brian Czarnecki/UNEP

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017