Hopp til innhold

Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn

Forholdet mellom antall kvinner og menn i alderen 15-24 år som kan lese og skrive.

Alfabetisme defineres som en person som kan lese eller skrive (og forstå det som leses eller skrives) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting. Indikatoren kan ses i sammenheng med likestilling i barneskolen, på ungdomsskolen og på videregående. Tallene gir en pekepinn på om jenter og gutter gis de samme mulighetene til å ta en utdannelse. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO.

Enhet: Antall kvinner per mann
Tema: Utdanning
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017