Hopp til innhold

Antall drepte i væpnede konflikter

Indikatoren viser antall mennesker registrerte døde i kamphandlinger.

Kamp-relaterte dødsfall er dødsfall i kamphandlinger/væpna konflikter mellom to eller flere parter. Dette inkluderer både tradisjonelle krigføring, geriljavirksomhet og bombardement av militære mål, byer, landsbyer osv. Alle dødsfall i disse hendelsene, både militært personell og sivile, blir regnet som kamp-relaterte dødsfall

Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017