Hopp til innhold

Bruttonasjonalinntekt per innbygger

Bruttonasjonalinntekt er inntekt fra innenlandsk produksjon og formuesplasseringer i utlandet, som tilfaller de som bor i et land. BNI defineres som "Bruttonasjonalprodukt minus formuesinntekt og lønn til utlandet, netto".

Her er bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når BNI måles ved hjelp av PPP, tas det hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen. Her er BNI omregnet til gjeldende internasjonale dollar ved bruk av kjøpekraftenheter. En internasjonal dollar har samme kjøpekraft ovenfor BNI, som en US dollar har i USA. Denne omregningen gjør man for å enklere kunne sammenligne landene.

Enhet: PPP$ per innbygger
Tema: Økonomi
Kilde: Verdensbanken
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

Relatert informasjon

FN-sambandet © 2017