Hopp til innhold

Andel av BNI brukt til bistand

Andelen av bruttonasjonalinntekt (BNI) som er bevilget som offisiell bistand.

Statistikken viser hvor stor andelen av et lands bruttonasjonalinntekt (BNI) som årlig bevilges i offisiell bistand. BNI er et mål på et lands samlede inntekter, og kan defineres som et lands netto bruttonasjonalprodukt minus formuesinntekt og lønn til utlandet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistikken er en indikator for FNs tusenårsmål nr. 8: Å bygge et globalt partnerskap for utvikling. FN har som mål at de rike landene skal nå et bistandsnivå tilsvarende 0,7 % av BNI, men bare et lite antall land har nådd målet.

Enhet: Prosent
Tema: Økonomi
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017