Hopp til innhold

Bistand mottatt

Indikatoren viser offentlig bistand landene har mottatt.

Bistand inkluderer både alle typer støtteordninger – som for eksempel lån og assistanse – og rene pengegaver gitt fra offentlige donorer. Summene brukt i statistikken er omregnet til verdien for US dollar i 2012.

Enhet: US Dollar
Tema: Fattigdom
Kilde: Verdensbanken
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017