Hopp til innhold

Arealbruk, dyrkbar mark

Indikatoren viser hvor stor del av det totale landarealet som er dyrket opp, eller kan dyrkes opp.

Dyrkbar jord er både områder som dyrkes hele tiden og jord som i perioder dyrkes eller brukes til beite for dyr. I tillegg er jord som ikke brukes, men som er dyrbar, regnet med. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Enhet: Prosent av totalt landareal
Kilde: Verdensbanken
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017