Hopp til innhold

Ekstrem fattigdom

Andelen av befolkningen som lever for under 1,90 dollar om dagen.

Her er fattigdom uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parity, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når fattigdom måles ved hjelp av PPP regner man med hva varer koster og hvor høye inntekter hvert enkelt land har. Statistikken viser dermed hvor stor del av befolkningen i et land som lever for mindre enn det man kan få kjøpt for 1,90 amerikansk dollar i USA. I 2015 oppjusterte Verdensbanken grensen for ekstrem fattigdom fra 1,25 dollar til 1,90 dollar.

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål nr. 1, som har som delmål at ingen skal leve for under 1,90 dollar om dagen.

Enhet: Prosent
Tema: Fattigdom
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017