Hopp til innhold

Energieffektivitet

Indikatoren viser landenes evne til å forbruke energi effektivt, ved å måle hvor mye energi som brukes for å skape bruttonasjonalprodukt (BNP).

Utgangspunktet for statistikken er energiforbruk, målt i enheter tilsvarende energien i en kilo olje. Dette tallet deles på antall 1000 dollar i landets brutto nasjonalprodukt (BNP), som uttrykkes i kjøpekraftenheter, såkalte PPP-dollar. Dette viser hvor godt landet klarer å omsette energiforbruket sitt til verdiskapning, i form av BNP. Desto mer energi som brukes for å skape BNP, desto dårligere utnyttes energien..

Energistatistikken samles inn av OECDs energibyrå IEA, og BNP-tallene er innhentet av Verdensbanken, som også foretar beregningene av energiforbruk pr BNP-enhet. Statistikken er en indikator for FNs tusenårsmål nr. 7, som har som delmål å integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk og strategier og reversere tapet av miljøressurser.

Enhet: Energienheter pr 1000 PPP-dollar i BNP
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017