Hopp til innhold

FNs bærekraftsmål

På Globalis finner du oppdatert statistikk for hvordan verden ligger an i forhold til FNs Bærekraftsmål. Det er ennå ikke laget indikatorer for alle, så dette er et utvalg av de indikatorene som allerede finnes.

FN-sambandet © 2017