Hopp til innhold

FNs tusenårsmål

På Globalis finner du oppdatert statistikk for hvordan verden ligger an i forhold til FNs tusenårsmål. De åtte konkrete målene skal nås innen 2015, og her kan du se hvilken retning det går i.

1.  Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2.  Grunnutdanning for alle 3.  Fremme likestilling og styrke kvinners stillling 4.  Redusere barnedødeligheten 5.  Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 6.  Stoppe spredningen av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer 7.  Sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling 8.  Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Du kan velge et tusenårsmål ved å klikke på ikonene over, eller velge land i nedtrekksmenyen til høyre.

I 2000 kom FN med sin oppskrift på hvordan man kan bekjempe fattigdommen i verden; åtte felles mål som skal nås innen 2015.

Tusenårsmålene er et "barn" av Tusenårserklæringen som ble vedtatt på Tusenårstoppmøtet i år 2000. Alle FNs medlemsland skrev under på Tusenårserklæringen, noe som gjør Tusenårstoppmøtet til en stor historisk begivenhet.

Tusenårsmålene representerer noe nytt fordi de er konkrete, tidsbestemte og målbare. Bare ved å vite hva, hvordan og når, kan vi jobbe mot felles mål og se resultater av det vi gjør.

Tusenårsmålene er en rettesnor for nasjonale myndigheter, FN og andre organisasjoner som jobber for å redusere verdens fattigdom.

Tusenårsmålene setter også fokus på de rike landenes ansvar. Tusenårsmål nr 8 handler om hvordan de rike landene kan hjelpe de fattige landene til å oppnå mål nr 1-7, gjennom endrede rammebetingelser.

Vis land

FN-sambandet © 2017