Hopp til innhold

Fattiges andel av landets forbruk

Indikatoren viser andelen av nasjonal inntekt eller forbruk som tilfaller de fattigste 20 prosent av innbyggerne i et land.

Fattiges andel av et lands forbruk viser i hvilken grad inntekter fordeles innad i hvert enkelt land. Tallene er beregnet av Verdensbanken, og basert på husholdningsundersøkelser og forbrukerundersøkelser. Ideelt sett burde de 20 prosent fattigste ha 20 prosent av landets forbruk, men dette tallet er som oftest langt lavere.

Denne statistikken kan med fordel sammenlignes med Gnierindeksen og BNP per innbygger. Statistikken er en indikator for FNs tusenårsmål.

Enhet: Prosent
Tema: Fattigdom
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017